Badalona Serveis Assistencials

Drets i Deures

Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària


 

1. Equitat i no-discriminació de les persones

 

Teniu dret a…

Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.

 

I teniu el deure de…

Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari.

 

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

 

Teniu dret a…

Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on viviu i rebre una educació en salut que us permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva.

 

I teniu el deure de…

Contribuir a la cura i la millora del vostre entorn, vetllar per la vostra salut i la de les persones que estan sota la vostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

 

3. Accés al sistema sanitari

 

Teniu dret a…

Accedir als serveis i les prestaccions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.

 

I teniu el deure de…

Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on us atenen.

 

4. Intimitat i confidencialitat

 

Teniu dret a…

Preservar la vostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la vostra llibertat ideològica i religiosa.

 

I teniu el deure de…

Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

 

5. Autonomia i presa de decisions

 

Teniu el dret a…

Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el vostre concepte de dignitat.

 

I teniu el deure de…

Corresponsabilitazar-vos del vostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representeu legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

 

6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

 

Teniu dret a…

Disposar de la vostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa.

 

I teniu el deure de…

Facilitar informació veraç sobre les vostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

 

7. Qualitat i seguretat del sistema

 

Teniu dret a…

Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials.

 

I teniu el deure de…

Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-vos mitjançant la documentació requerida per garantir la vostra seguretat clínica.

 

8. Constitució genètica de la persona

 

Teniu dret a…

La confidencialitat de la informació del vostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

 

9. Investigació i experimentació

 

Teniu dret a…

Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.

 

I teniu el deure de…

Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

 

10. Participació

 

Teniu dret a…

Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.

 

I teniu el deure de…

Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.


Per a més informació el centre disposa de la carta completa de drets i deures.

També la podeu trobar a canalsalut.gencat.cat 

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació