Badalona Serveis Assistencials

Perfil del contractant

Badalona Serveis Assistencials, S.A. és una societat anònima mercantil constituïda per part de l'Ajuntament de Badalona per a la prestació de serveis integrals de salut i d'atenció a la dependència, mitjançant la gestió directa i amb la naturalesa de Societat Anònima municipal de capital íntegrament públic.

 

A efectes de contractació, té la consideració de "Poder Adjudicador" que no té la condició d'Administració Pública i l'òrgan competent per a la contractació dels serveis a prestar a BSA és la seva Gerència, d'acord amb el que estableix l'article 24 dels Estatus de l'entitat.

BSA ha desenvolupat unes normes internes de contractació (NIC) aprovades pel Consell d'Administració en data 31 de març de 2014 i complementades en data 19 de gener de 2016. Feu clic aquí per veure el document.

Així mateix, BSA garanteix el compliment del principi de publicitat, entre d'altres, amb la inserció al Perfil del Contractant de la informació relativa a les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat per un valor estimat igual o superior a 50.000 euros (IVA no inclòs).

L'accés al perfil del contractant de BSA es realitza a través de les adreces següents:

Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
a partir de gener de 2016

 

Des de gener de 2016, la informació de l'activitat contractual de BSA es troba integrada a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la informació a la plataforma té plena validesa als efectes de contingut d'allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d'aquesta publicació. És recomanable i esdevé responsabilitat dels licitadors subscriure's al tauler d'anuncis de l'expedient de cada licitació, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l'avís de la nova informació disponible.

Web corporativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya
històric fins desembre de 2015

 

Així mateix, els contractes registrats per BSA estan disponibles al

Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya

 

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació