Badalona Serveis Assistencials

Tràmits freqüents i dubtes

Justificant de visita

 

Els justificants de visita es tramiten en el Servei de Programació, de 8:00 a 17:00 hores dilluns i dimarts, de 08:00 a 14:00 hores dimecres i dijous i, de 8:00 a 14:00 els divendres.  

En cas que necessiteu un justificant de visita fora d’aquest horari, adreceu-vos a Admissions (Planta 0).

Recordeu que els justificants s'han de demanar personalment presentant el DNI o un document acreditatiu.

 

Demanar informe – història clínica 

 

Si necessiteu qualsevol dels documents que formen part de la vostra història clínica (informes mèdics, proves complementàries o d’altres) us podeu adreçar al taulell d’Admissions situat en la planta 0 del centre i complimentar la sol·licitud de document clínic, també us la podeu descarregar aqui i enviar-la per correu electrònic a arxius@bsa.cat

En el termini de 7 dies laborables podeu passar a recollir la documentació sol·licitada a Admissions.

També podeu delegar la recollida de la documentació en una altra persona, en aquest cas haurà de presentar:

  • autorització signada pel pacient

  • fotocòpia del DNI del pacient

  • DNI de la persona que reculli la documentació.

 

DRETS D’ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

El pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per a garantir l'accés a la història clínica. El dret d'accés del pacient a la documentació de la història clínica mai pot ser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades d'aquests que figuren en l'esmentada documentació.

 

El dret d'accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per representació, sempre que estigui degudament acreditada. Article núm. 13 de la LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. DOGC núm. 3303 - 11/01/2001.

 

Targeta sanitària 

 

La Targeta Sanitària Individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a assegurades del sistema públic de salut. Permet accedir als centres i serveis públics  i, juntament amb la recepta, permet obtenir els medicaments finançats pel CatSalut.

La targeta és personal i intransferible i s’ha de presentar sempre que sigui requerida, sigui quina sigui l’edat de la persona que utilitza el servei +info 

 

Sol·licitar la TSI per primera vegada

 

Cal que aporteu la documentació següent:

  • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS)

  • DNI, NIE, o permís de treball

  • Certificat d’empadronament municipal, amb data d’expedició no superior a tres mesos.

 

En cas de ser menor d’edat, cal aportar:

  • Llibre de família

  • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) com a beneficiari.

  • Certificat d’empadronament municipal, amb data d’expedició no superior a tres mesos.

  • DNI o NIE de la persona titular del NASS

 

Es recomana portar els documents originals i una fotocòpia dels mateixos. Per a més informació podeu consultar en el vostre centre de salut o al web del CatSalut

 

Duplicar la TSI

 

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne una de nova, adreçant-vos al vostre centre de salut (CAP), aquesta renovació té un cost per l’usuari +info 

 

Targeta cuida’m 

 

És una targeta sanitària que permet identificar a persones que, pel seu estat de salut o per les característiques clíniques específiques, necessiten una atenció diferenciada –un tracte més personalitzat- en la relació amb els professionals i els serveis sanitaris, per exemple: persones amb diagnòstic de demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), dany cerebral amb trastorn de la conducta, discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda, discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista (autisme), entre d’altres. 

 

La TSI Cuida’m la sol·licita el professional corresponent, bé perquè considera que la persona n’hauria de disposar, o bé a petició de la persona que en serà el titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, i efectuats els tràmits pertinents, el titular rebrà la targeta al seu domicili. +info

 

Objectes perduts 

 

Els objectes que trobem sense propietari els custodiem durant un període limitat a l’espera que siguin reclamats. Si durant la vostra estada en el Centre heu perdut algun objecte personal, contacteu amb atencióusuari@bsa.cat, descrivint l’objecte, la data de la pèrdua i les vostres dades personals, i us indicaran com procedir.

 

Servei religiós 

 

El centre us ofereix la possibilitat de sol·licitar l’assistència d’un representant de la vostra religió. Adreceu-vos al personal d’infermeria per rebre’n informació.

Els horaris de les misses que celebra la comunitat catòlica estan penjats en el panell informatiu que hi ha a l’entrada del centre.

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació